Schema
Signatur: GÄF, Gästföreläsare
Datum: 2014-04-24 - 2014-10-23
 
Utskrivet: 2014-04-24 17:30:09
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 17, 2014
 Tor24 Apr13:00-15:00 Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet - Organisation och ledarskap inom tandhygienistens arbetsområde 17-321 Föreläsning, Marknadsföring. GÄF=Lena Rosenqvist.2014-01-31
 Fre25 Apr09:15-12:00 Landskapsvetarprogrammet Landskapsvetarprogrammet - Stordriftens landskap 15-225 Miljöstöd, arealstöd och jordbrukspolitik GÄF=Christine Haaland SLU Alnarp2014-03-12
   13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning blodprovstagning. Grupp 7
Gästföreläsare: Maria Göransson, Tina Svensson

2014-03-24
 
Vecka 18, 2014
 Mån28 Apr09:15-12:00 Folkhälsopedagogiskt program Folkhälsopedagogiskt program - Kultur- individ och samhälle 15-425, 15-426 Workshop "Att mötas"2014-01-24
   10:00-12:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-14
   10:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Omvårdnadsforskningens teori och metod IV- fördjupningsarbete i omvårdnad 17-125 Mittseminarium. Föreläsare Kerstin Petersson
2014-02-11
   13:00-16:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 07-318  2014-01-10
   15:00-16:00 Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet - Kliniskt tillämpad oral hälsa vuxna patienter med mindre behandlingsbehov 18-222 Föreläsninga av SB12.2014-03-28
   17:00-20:00  Samtals- och intervjuteknik IB14-218, 14-219 Christer Engman
Tillämpad videoinspelning 4
2013-11-18
 Tis29 Apr09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård - Avancerad medicinsk omvårdnad 17-327 Gästföreläsare: Carina Holmesson.
Föreläsning om Njur/dialys omvårdnad.
2014-01-08
   13:00-16:00 Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård - Avancerad medicinsk omvårdnad 17-327 Gästföreläsare: Emma Karlsson
Gästföreläsning: Omvårdnad hjärta.
2014-03-14
   13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning PVK. Grupp 1.
Gästföreläsare: Tina Svensson
2014-03-24
 Ons30 Apr09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning PVK. Grupp 8.
Gästföreläsare: Tina Svensson
2014-03-24
   09:00-16:00 IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management - Styrning och ledning av IT H10-s1 Infosäk 32014-03-21
   13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning PVK. Grupp 5.
Gästföreläsare: Maria Göransson
2014-03-24
 Fre2 Maj09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning PVK. Grupp 3.
Gästföreläsare: Maria Göransson
2014-03-24
   13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Medicinsk baskurs i teori och praktik 18-118 Metodträning PVK. Grupp 2.
Gästföreläsare: Maria Göransson
2014-03-24
 
Vecka 19, 2014
 Mån5 Maj09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 Kursintroduktion. Digital tryckmätning. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   17:00-20:00  Samtals- och intervjuteknik IB14-218, 14-219 Christer Engman
Tillämpad videoinspelning 5
2013-11-19
 Tis6 Maj09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 Lungfunktion Statisk/dynamisk spirometri VC.FEV, MVV, PEF. GÄF=Mikael Hörnblad2014-01-29
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 Diff.kap. Gasutbyte, Spirtolkningar. GÄF=Mikael Hörnblad2014-01-29
   13:00-16:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 07-318  2014-01-10
 Ons7 Maj09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 EEG. NAR. GÄF=Pia Rotsberg2014-01-29
   09:00-16:00  Case Management 17-325 Gästföreläsare: Anna Eklund & Marie Gassne
CM Grundläggande färdigheter IV.
Förbered dig för nästa tillfälle.
2014-01-21
   09:15-16:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Tillämpad produktutveckling och livsmedelstekniska processer 180-016, 180-017, 180-043 Halvtidsutvärdering2014-04-07
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 Cystrometri. GÄF=Pia Rotsberg2014-01-29
 Tor8 Maj09:00-16:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier 15-223 Flygbildstolkning2014-04-24
 Fre9 Maj09:00-11:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-14
   09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-425 Ultraljud hjärta/halskärl. GÄF=Malin Linder2014-01-29
   09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier 15-223 Flygbildstolkning2014-04-24
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-14
 
Vecka 20, 2014
 Mån12 Maj08:00-10:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-420  2014-02-14
   09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 14-425 Ultraljud hjärta/halskärl. GÄF=Malin Linder2014-03-06
   09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier   Linjetaxering Näsby fält2014-04-24
   10:00-12:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-420  2014-02-17
   12:00-13:00 Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet - Oral hälsa- inkluderar examensarbete 18-222 Oral B.2014-03-14
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och Finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Revisor/ControllerExamensarbete Redovisning och Revision- kandidat, Examensarbete Bank och Finans- kandidat, Examensarbete Internationellt företagande och marknadsföring- kandidat 07-318 Lecture: Quantitative Analysis2014-01-27
   13:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - FolkhälsovetenskapA17-420 Genus, sexualitet och hälsa, Gästföreläsare Jesper Rehn
Grupp A
2014-02-27
   13:00-16:05 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-219, 20-221 Praktiskt ultraljud spirometri/blodtryck. GÄF=Malin Linder och Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   15:30-17:15 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-420 Statistik2014-03-04
 Tis13 Maj09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 EKG, Teori, EKG avledningar. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   10:00-12:00 Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet - Organisation och ledarskap inom tandhygienistens arbetsområde 17-221 Information om "Enheten för tandvårdsstyrning". GÄF=Jeanette Appelqvist.2014-02-20
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-219 EKG lab. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-02-06
   13:00-16:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 07-318  2014-01-10
 Ons14 Maj09:00-10:30 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionEkonomens roll och arbetsuppgifter - praktiska erfarenheter 17-125 Seminarium 22014-03-03
   09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-425 EKG. Extraslag, ST-sträckan mm. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   11:00-12:30 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionEkonomens roll och arbetsuppgifter - praktiska erfarenheter 17-125 Seminarium 32014-03-03
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-221 EKG lab. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 Tor15 Maj09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-425 EKG-förändringar. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Svenska med didaktisk inriktning 15-319 Ped.drama2013-11-08
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-221 EKG lab. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 Fre16 Maj09:00-12:00  Case Management 17-226 Gästföreläsare: Cecilia Areberg Halva klassen Individual placement and support (IPS) Förbered för nästa tillfälle.2014-01-03
   09:00-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-427 Teori - arbetsprov. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - Svenska med didaktisk inriktning 15-319 Ped.drama2013-11-07
 
Vecka 21, 2014
 Mån19 Maj13:00-14:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier 20-221 Redovisning och diskussion linjetaxering2014-04-24
   13:00-17:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och Finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Revisor/ControllerExamensarbete Redovisning och Revision- kandidat, Examensarbete Bank och Finans- kandidat, Examensarbete Internationellt företagande och marknadsföring- kandidat   Quantitative Analysis Help (To be booked by students)2014-01-27
 Tis20 Maj09:00-17:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier   Inventering Nedraryd2014-04-24
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
   13:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-425 Patientfall - Helsingborg. GÄF=Annmarie Svensson2014-01-29
   15:00-17:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
 Ons21 Maj09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning   Studiebesök. GÄF=Malin Linder och Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   09:00-17:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier   Inventering Nedraryd2014-04-24
   13:00-17:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och Finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Revisor/ControllerExamensarbete Redovisning och Revision- kandidat, Examensarbete Bank och Finans- kandidat, Examensarbete Internationellt företagande och marknadsföring- kandidat   Quantitative Analysis Help (To be booked by students)2014-01-27
 Tor22 Maj09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård - Avancerad medicinsk omvårdnad 17-321 Gästföreläsare: Elisabeth Carlsson, Malmö
Föreläsning: Vårdpedagogik
2014-01-03
   09:00-17:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier   Inventering Nedraryd2014-04-24
   13:00-17:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och Finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Revisor/ControllerExamensarbete Redovisning och Revision- kandidat, Examensarbete Bank och Finans- kandidat, Examensarbete Internationellt företagande och marknadsföring- kandidat   Quantitative Analysis Help (To be booked by students)2014-01-27
 Fre23 Maj09:00-11:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
   13:00-16:00 Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård - Avancerad medicinsk omvårdnad 18-418 Gästföreläsare: Ulrika Wiberg
Föreläsning: Kunskapsstyrning inom hälso och sjukvård
2014-01-09
 
Vecka 22, 2014
 Mån26 Maj09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-221 EKG-tagning/tolkning. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 Tis27 Maj09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-221, 20-225 EKG-tagning/tolkning. Praktiskt prov. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 Ons28 Maj09:00-11:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
   09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-221, 20-225 EKG-tagning/tolkning. Praktiskt prov. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revisionVetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I 18-425 Lektion2014-02-17
 
Vecka 23, 2014
 Mån2 Jun09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier 20-321 Studentpresentation av Nedraryd för inbjudna representanter2014-04-24
   09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-219, 20-227 Ultraljud/spir/EKG. Praktiskt prov. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
   17:00-20:00  Samtals- och intervjuteknik IB14-219 Christer Engman
Slutseminarium
2013-11-18
 Tis3 Jun09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-227 Ultraljud/spir/EKG. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 Ons4 Jun08:30-16:30 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Tillämpad produktutveckling och livsmedelstekniska processer 180-016, 180-017, 180-043 Slutredovisning med provsmakning, dp 12014-02-13
   09:00-16:00 Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning 20-227 Ultraljud/spir/EKG. GÄF=Kjell-Åke Nilsson2014-01-29
 
Vecka 24, 2014
 Fre13 Jun09:00-16:00  Faunistik och floristik A   Exkursion Hörjelgården (hyrd buss)2014-03-06
 
Vecka 25, 2014
 Tis17 Jun09:00-15:00  Faunistik och floristik A   Fågelexkursion till fots. Grupp 1,22014-03-06
 Ons18 Jun09:00-15:00  Faunistik och floristik A   Fågelexkursion till fots. Grupp 32014-03-06
 
Vecka 33, 2014
TOns13 Aug09:00-14:00 IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management - Grundläggande operativsystem   Delprov 1: Omtentamen
2013-11-28
   09:00-14:00 IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management - Serversystem för infrastruktur II   Delprov 1: salstentamen (tillfälle 2)2013-11-28
 Tor14 Aug09:00-14:00 IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management - Grundläggande nätverksteknik   Delprov 1: Omtentamen2013-11-28
 
Vecka 36, 2014
 Mån1 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-221 Geografi2014-04-23
 Tis2 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Tor4 Sep09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi - , Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - , Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Genetik, Genetik och Klinisk Genetik samt laboratoriemetodik, Genetik för lärare 20-420 Laboration 1. Grupp A2014-04-17
   10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Fre5 Sep09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Verksamhetsförlagd utbildning IV - vård på sjukhus och vård i hemmet 17-426 Äldre och Läkemedel, Annika Kragh2014-02-27
   14:30-16:30  Sårbehandling i ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv – med fokus på långsamläkande ben- och fotsår 17-226 Föreläsning om olika patientfall och sårläkning2014-03-18
 
Vecka 37, 2014
 Mån8 Sep09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi - , Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - , Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Genetik, Genetik och Klinisk Genetik samt laboratoriemetodik, Genetik för lärare 20-420 Laboration 1. Grupp B2014-04-17
   10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Tis9 Sep09:00-16:00  Case Management 17-325 Föreläsare: Anna Eklund och Marie Gassne
Föreläsning: Grundläggande färdigheter V
2014-04-02
   10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Ons10 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Tor11 Sep09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi - , Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - , Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Genetik, Genetik och Klinisk Genetik samt laboratoriemetodik, Genetik för lärare 20-420 Laboration 1. Grupp D2014-04-17
 Fre12 Sep13:00-14:30 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet - Verksamhetsförlagd utbildning IV - vård på sjukhus och vård i hemmet 17-426 Läkemedelsinformation, gästföreläsare Elisabeth Ekman2014-03-10
 
Vecka 38, 2014
 Mån15 Sep09:00-12:00 Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi - , Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet - , Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle - Genetik, Genetik och Klinisk Genetik samt laboratoriemetodik, Genetik för lärare 20-420 Laboration 1. Grupp C2014-04-17
 Tis16 Sep09:00-15:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Matlagning med inriktning mot gastronomi 180-017, 180-043 GÄF- Scan, Föreläsning och styckning, kött. Grupp A2014-04-07
   10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Ons17 Sep09:00-15:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Matlagning med inriktning mot gastronomi 180-017, 180-043 GÄF- Scan, Föreläsning och styckning, kött. Grupp B2014-04-07
   10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Tor18 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 
Vecka 39, 2014
 Tis23 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
 Ons24 Sep10:00-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografi2014-04-23
   12:30-14:00 Förskollärarutbildning Förskollärarutbildning - Förskola i dåtid- nutid och framtidA, B, C, D07-318 Förskolläraryrket 2014 GÄF2014-04-16
 
Vecka 40, 2014
 Tis30 Sep09:00-16:00  Case Management 17-325, 17-326 Seminarium delprov 4, tillämning av CM som metod.2014-04-02
 
Vecka 42, 2014
 Tis14 Okt10:15-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografididaktik2014-04-23
 Tor16 Okt09:00-12:00  Case Management 17-321, 17-325, 17-326 Seminarium delprov 5, Värdegrund ...
halvklass
2014-04-14
   10:15-13:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Geografididaktik, bedömning2014-04-23
 
Vecka 43, 2014
 Tis21 Okt09:15-12:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Matlagning med inriktning mot gastronomi 180-043 FL: Fisk och skaldjur2014-04-07
 Ons22 Okt09:00-16:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Matlagning med inriktning mot gastronomi 180-017 Fisk och skaldjur, grupp B2014-04-07
 Tor23 Okt09:00-16:00 Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet - Matlagning med inriktning mot gastronomi 180-017 Fisk och skaldjur, grupp A2014-04-07
   10:15-15:00  Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6 15-222 Seminarium. geografi, dp 22014-04-23

Bokningstyper  
Förkortning Namn
T Tentamen

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
07-318 Aula 2   200
14-218 Konferensrum 2   16
14-219 Lärosal 2   36
14-425 Lärosal 4   96
15-221 Lärosal 2   32
15-222 Lärosal 2   32
15-223 Datorsal 2   15
15-225 Lärosal 2   32
15-319 Dramasal 3   0
15-425 Musiksal 4   0
15-426 Musiksal 4   0
17-125 Konferensrum 1   16
17-221 Lärosal 2   36
17-226 Lärosal 2   36
17-321 Lärosal 3   36
17-325 Lärosal 3   36
17-326 Lärosal 3   36
17-327 Lärosal 3   60
17-420 Lärosal 4   70
17-426 Lärosal 4   96
18-118 Metodrum 1   32
18-222 Lärosal 2   46
18-418 Lärosal 4   96
18-420 Datorsal 4   32
18-425 Lärosal 4   60
180-016 Konferensrum 1   16
180-017 Gastronomi 1   16
180-043 Gastronomi 1   40
20-219 Lärosal 2   36
20-221 Lärosal 2   36
20-225 Specialsal 2   25
20-227 Kombisal 2   32
20-321 Specialsal 3   36
20-420 Labsal 4   16
20-425 Lärosal 4   96
20-427 Specialsal 4   32
H10-s1 Lärosal 1   30

Kurser  
Id Kursnamn
ALB300 2014 36 100 DAG NML sv- Genetik för lärare
BI413F 2014 36 100 DAG NML sv- Genetik
BI443K 2014 24 100 DAG NML sv- Faunistik och floristik A
BI495K 2014 19 100 DAG NML sv- Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier
BL413M 2014 36 100 DAG NML sv- Genetik och Klinisk Genetik samt laboratoriemetodik
BL437M 2014 19 100 DAG NML sv- Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning
DT501C 2013 46 50 DAG NML sv- Grundläggande nätverksteknik
DT502C 2013 41 100 DAG NML sv- Grundläggande operativsystem
DT600A 2013 46 100 DAG NML sv- Serversystem för infrastruktur II
FE6074 2014 14 100 DAG NML sv- Examensarbete Redovisning och Revision- kandidat
FE6172 2014 14 100 DAG NML sv- Examensarbete Bank och Finans- kandidat
FE6234 2014 09 75 DAG NML en- Examensarbete Internationellt företagande och marknadsföring- kandidat
FE6710 2014 14 50 DAG NML sv- Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svA1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svA2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svB1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svB2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svC1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svC2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svD1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svD2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svE1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svE2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svF1 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FE6710 2014 14 50 DAG NML svF2 Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi I
FO104L 2014 36 100 DAG NML sv- Förskola i dåtid- nutid och framtid
FO104L 2014 36 100 DAG NML sv-A Förskola i dåtid- nutid och framtid
FO104L 2014 36 100 DAG NML sv-B Förskola i dåtid- nutid och framtid
FO104L 2014 36 100 DAG NML sv-C Förskola i dåtid- nutid och framtid
FO104L 2014 36 100 DAG NML sv-D Förskola i dåtid- nutid och framtid
FP8160 2014 16 100 DAG NML sv- Kultur- individ och samhälle
GS222L 2014 09 100 DAG NML sv- Svenska med didaktisk inriktning
GVS103 2014 36 100 DAG NML sv- Samhällsorienterande ämnen I för undervisning i åk 4-6
IE506C 2014 14 50 DAG NML sv- Styrning och ledning av IT
ME8130 2014 04 50 DAG NML sv- Avancerad medicinsk omvårdnad
MM114G 2014 36 100 DAG NML sv- Matlagning med inriktning mot gastronomi
NG300L 2014 15 100 DAG NML sv- Stordriftens landskap
OH8144 2014 15 50 DAG NML sv- Kliniskt tillämpad oral hälsa vuxna patienter med mindre behandlingsbehov
OH8253 2014 04 50 DAG NML sv- Oral hälsa- inkluderar examensarbete
OH8276 2014 12 50 DAG NML sv- Organisation och ledarskap inom tandhygienistens arbetsområde
OM8116 2014 09 100 DAG NML sv- Medicinsk baskurs i teori och praktik
OM8223 2014 19 100 DAG NML sv-A Folkhälsovetenskap
OM8315 2014 14 100 DAG NML sv- Omvårdnadsforskningens teori och metod IV- fördjupningsarbete i omvårdnad
OM8336 2014 36 100 DAG NML sv- Verksamhetsförlagd utbildning IV - vård på sjukhus och vård i hemmet
OM8861 2014 36 25 DAG DST sv- Sårbehandling i ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv – med fokus på långsamläkande ben- och fotsår
OM9010 2014 04 50 DAG NML sv- Case Management
PS1423 2014 04 50 EMK NML sv-B Samtals- och intervjuteknik I
TP100G 2014 14 100 DAG NML sv- Tillämpad produktutveckling och livsmedelstekniska processer
VF6026 2014 14 50 DAG NML svB1 Ekonomens roll och arbetsuppgifter - praktiska erfarenheter
VF6026 2014 14 50 DAG NML svB2 Ekonomens roll och arbetsuppgifter - praktiska erfarenheter

Program  
Id Programnamn
LAGS2 2013 04 100 NML sv Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 -
LAGS2 2013 36 100 NML sv Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 -
LGFO2 2014 36 100 NML sv Förskollärarutbildning Förskollärarutbildning -
NBBIC 2014 04 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi -
NBBIC 2014 36 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Biologprogrammet med inriktning cellbiologi -
NBBMA 2012 36 100 NML sv Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet -
NBBMA 2013 04 100 NML sv Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet -
NBBMA 2014 04 100 NML sv Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet -
NBBMA 2014 36 100 NML sv Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet -
NGBEG 2011 35 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle -
NGBEG 2012 04 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle -
NGBEG 2013 04 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle -
NGBEG 2013 36 100 NML sv Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald- kommunikation och samhälle -
NGLA1 2013 36 100 NML sv Landskapsvetarprogrammet Landskapsvetarprogrammet -
NGLA1 2014 04 100 NML sv Landskapsvetarprogrammet Landskapsvetarprogrammet -
SGEK1BF01 2012 36 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans
SGEK1IB01 2012 36 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring
SGEK1RR01 2012 36 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revision
SGEKOBAFI 2011 35 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och Finans
SGEKOINEK 2011 35 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi
SGEKORECO 2011 35 100 NML sv Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Revisor/Controller
SGGS1 2014 36 100 NML sv Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet -
SGGSK 2012 36 100 NML sv Gastronomiprogrammet Gastronomiprogrammet -
TISMH 2012 36 100 NML sv IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management -
TISMH 2013 36 100 NML sv IT-drifttekniker- inriktning System Management IT-drifttekniker- inriktning System Management -
VASME 2013 36 50 NML sv Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogram- inriktning medicinsk vård -
VGFH1 2013 36 100 NML sv Folkhälsopedagogiskt program Folkhälsopedagogiskt program -
VGSK1 2014 04 100 NML sv Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet -
VSKPY 2013 04 100 NML sv Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet -
VSKPY201204 Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet -
VTHPY 2012 36 100 NML sv Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet -
VTHPY 2013 36 100 NML sv Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet -

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder